Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Phụ kiện (occ, pin, sạc,..)

Pod Rỗng thay thế cho Flexus Peak

70,000đ

Lượt mua: 95

Đầu Pod Wenax Q, Sonder Q, Geekvape AQ - 0.6 ohm

80,000đ

Lượt mua: 120

Đầu pod thay thế akus 0.8

80,000đ

Lượt mua: 140

Đầu Pod Cyber G ( TG Pod 0.8 Ohm )

80,000đ

Lượt mua: 105

Đầu Pod Hannya Nano Pot 0.8 OHM

80,000đ

Lượt mua: 115

Đầu Pod Vapefly Jester II 0.6 - 0.8 OHM

80,000đ

Lượt mua: 96

Cartridge Đầu Pod Rỗng Rincoe jellybox xs

80,000đ

Lượt mua: 3512

Cartridge Đầu Pod Hannya Airtok

80,000đ

Lượt mua: 506

CARTRIDGE ĐẦU POD RỖNG RILL X

100,000đ

Lượt mua: 1253

Cartridge Đầu Pod Rỗng LVE Orion 2

150,000đ

Lượt mua: 1407

Coil Occ LVE Orion 2 0.4 - 0.8 ohm

80,000đ

Lượt mua: 755

Coil Occ Mesh UB Mini Lost Vape 0.8 ohm

80,000đ

Lượt mua: 317

Occ Coil Moti X Mini 0.35 ohm

80,000đ

Lượt mua: 428

Coil Occ Oxva Xlim C 0.6

80,000đ

Lượt mua: 1349

Đầu Pod TSX 0.8 - 1.0 dùng cho Cyber X, Cyber S

80,000đ

Lượt mua: 1010

Pod Rỗng Manto Aio Plus

120,000đ

Lượt mua: 3516